Конферентната зала

Конферентната зала в комплекс “Поп Харитон” е с площ 90 кв.м. и с капацитет от 50-80 места.
При необходимост може да ползвате озвучаване и мултимедия.